Prenumeration

Prenumeration

Om prenumerationen:

  • Prova gratis i en vecka.
  • Prenumeration 20 kr/mån.
  • Prenumerationen ger obegränsad tillgång till Citrusträdets material under prenumerationstiden.
  • Prenumeration kan pausas när som helst.
  • Betalning för prenumeration kommer att  dras via ditt iTunes konto.
  • Prenumeration förnyas automatiskt varje månad, om den inte pausats minst 24 timmar innan slutet på pågående period.
  • Betalning för prenumeration kommer att ske 24 timmar innan pågående  period tar slut.
  • Om prenumeration startas innan den fria provveckan är slut så förverkas den återstående fria provtiden.
  • Prenumeration kan hanteras och avslutas efter köp i Kontinställningarna.
  • Prenumerationen kan när som helst Återaktiveras i appen.

Pausa prenumeration

Såhär pausar du din prenumeration i din iOS enhet.

Inställningar >
iTunes Store och App Store >
Apple-ID: namn@yyy.xx >
Visa Apple-ID >
Prenumerationer >
Citrusträdet >
Avbryt prenumeration

Se även ”Pausa prenumeration (video)”